Tjenesteorientering og integrasjon

Virksomhetene opplever i dag at stadig flere brukergrupper ønsker tilgang til informasjon og/eller tjenester som før var forbeholdt kun interne brukere som betjente de eksterne brukerne per e-post, telefon, eller andre medier. I en verden hvor vi benytter stadig mer tid på digitale flater, både privat og i arbeid, ønsker vi i større grad å avgjøre selv når tjenesten skal leveres og på hvilke flate (PC, mobil, nettbrett, etc.) dette skjer.

Tjenesteorientert arkitektur er en tilnærming som stadig flere benytter seg av for å sikre at de løsningene som brukerne skal nå er mer fleksible, skalerbare og har støtte for flere ulike kanaler. Til dette benyttes som regel et rammeverk som bygger på Java og/eller .NET teknologi som sikrer at den funksjonaliteten som utvikles tilfredsstiller disse kravene. Virksomhetene kan på denne måten gjøre eksisterende funksjonalitet tilgjengelig fra dagens IT-systemer ved å integrere disse med den nye plattformen. Fordelene med dette er at det er mulig å levere de viktigste tjenestene innenfor et relativt kort tidsrom, samtidig som plattformen øker fleksibiliteten med hensyn til det å inkludere ny funksjonalitet og gjenbruke denne i flere sammenhenger enn tidligere.

Marcello har lang erfaring når det gjelder både integrering og tilrettelegging for tjenesteorientert utvikling. Vi har blant annet gjennomført flere prosjekter med integrering av ulike applikasjoner for å redusere antallet manuelle operasjoner i virksomhetene, samt tilrettelegging for selvbetjening for våre kunders kunde og utvikling av nye tjenester (B2B/B2C).