Teknologi og digitale tjenester

Vi lever i en verden hvor stadig mer digitaliseres, og endringene rundt oss kommer hyppigere og med større forretningsmessig betydning enn tidligere. I takt med dette forventer brukerne av tjenestene at disse skal være trygge/sikre og tilgjengelige døgnet rundt, alle dager i året.

Marcello leverer både teknologi (maskinvare og programvare) og tjenester som gjør det mulig for våre kunder å endre seg i takt med brukernes forventninger, uavhengig om disse er interne eller eksterne. Vi utfører arbeidsoppgavene i kundenes lokaler, eller i våre egne lokaler/datasentre. Vi er fleksible mht. hvilke oppgaver og ansvar vi kan påta oss, og vi er vant til å jobbe tett med kundens ansatte, så vel som andre aktører for at kunden skal bli fornøyd.

Våre leveranser tilpasses kundens forretningsmessige krav og behov, og vi leverer blant annet følgende drifts- og forvaltningstjenester:

  • Brukerstøtte (helpdesk/single point of contact)
  • Administrasjon av PCer, skrivere og andre enheter
  • Brukeradministrasjon og tilgangsstyring
  • Applikasjoner og databaser
  • Plattformer for integrasjon og tjenesteutvikling
  • Operativsystemer og andre basis programmer
  • Nettverk og infrastruktur (LAN/WAN)
  • Lagring og sikkerhetskopiering (backup)
  • Installasjons- og andre prosjektleveranser

Som tjenesteleverandør er vi helt avhengig av kundens tillit. I praksis betyr det at vi lever opp til kundens forventning vedrørende kvalitet i våre leveranser. Våre tjenesteansvarlige («Service managers») vil derfor påse at de krav og mål som fastsettes for tjenestekvaliteten blir innfridd, uavhengig av om det er vi eller en annen leverandør som har levert tjenesten.