Systemutvikling

Vi lever i en tid hvor kundene i større grad sitter med makten enn tidligere, og hvor disse kundene forventer at dialogen med virksomheten skjer digitalt. Mange virksomheter har også etablert interne IT-systemer som understøtter de tradisjonelle forretningsmodellene og verdikjedene, og det er ikke uvanlig at virksomhetens hierarkiske og funksjonelle organisering gjør at kundene kan få en negativ opplevelse i møte med disse virksomhetene.

Marcello bistår virksomheter med å bryte ned disse interne barrierene («siloene»), og fokus rettes mot å tilfredsstille kunder og sluttbrukere. For å øke sannsynligheten for vellykkede endringer velger flere å automatisere prosesser, slik at kundens opplevde tjenestekvalitet øker mer enn det de ansatte oppfatter som negative endringer. Det er ikke alltid lønnsomt eller nødvendig å begynne utviklingsprosessen med blanke ark. Ofte kan bruken av nye systemer for kundedialog (CRM eller «Marketing Automation») være viktige brikker i ny arkitektur.

Marcello har erfaring med flere ulike metoder for systemutvikling, som blant annet iterasjonsbaserte metoder og mer agile metoder basert på Scrum/Kanban. Vi er svært opptatt av kvalitet, og derfor legger vi blant annet vekt på at utviklingen skal være testdrevet, samt at sårbarheten ved å være avhengig av enkeltpersoner skal reduseres så mye som praktisk mulig. Vi har erfaring med bruk av tradisjonelle programmeringsspråk (C/C++), samt nyere plattformer (Java og .Net) som gir økt produktivitet, gjenbruk av funksjonalitet og støtte for flere digitale flater. Vi ønsker at våre leveranser skal oppleves som verdiskapende for våre kunder. Vi legger derfor vekt på bruk av egnede rammeverk, maler/komponenter fra tidligere prosjekter, samt automatisering av ulike oppgaver (testing, bygging, etc.) der dette er mulig og hensiktsmessig.