Strategi og rådgivning

Marcello bistår virksomheter som må tilpasse seg som følge av at de har blitt negativt påvirket av forhold utenfor virksomhetens kontroll, også kalt disrupsjon. Vi har blant annet erfaring med etablering av strategier for digitalisering, samt rådgivning om hvordan teknologi kan understøtte virksomhetens forretningsstrategi.

Vi står nå overfor den fjerde industrielle revolusjonen, eller «Industry 4.0» som noen kaller dette. Noe av bakgrunnen for det som pågår er Tingenes Internett («Internet of Things – IoT»), hvor tilkobling av fysiske enheter til Internett gjør det mulig å etablere forretningsmodeller og verdikjeder. Ikke minst gjelder dette også innovasjon av nye tjenester, noe Uber, Airbnb og Vipps er eksempler på. Automatisering og robotisering kan få konsekvenser for sysselsettingen fremover, tre forskere har konkludert med at en tredjedel av den norske sysselsettingen står i fare for å bli automatisert (les rapporten her).

Eksempelvis har vi arbeidet med følgende områder:

  • Tjenesteorientering og digitalisering.
  • Kundereisen, interaksjon og brukeropplevelser.
  • Automatisering og forenkling av forretningsprosesser.
  • Arkitektur og valg av plattformer.
  • Skytjenester i kombinasjon med andre leveranseformer/driftsmodeller.

Vi kan bistå i alle deler av prosessen, fra utforming av virksomhetens digitale strategi til utvikling, implementering, samt drift og forvaltning av den digitale plattformen som etableres.