Skytjenester og hybride plattformer

Flere og flere virksomheter erfarer at endringene i de eksterne omgivelsene er større og kommer raskere enn det de klarer å holde tritt med ved bruk av egne ressurser. Den økte bruken av ulike skytjenester («Cloud») er en av drivkreftene bak disse endringene, enten dette dreier seg om å leie infrastruktur som en tjeneste (IaaS), en plattform for utvikling av applikasjoner som en tjeneste (PaaS) eller programvare som en tjeneste (SaaS).

Marcello bistår virksomheter som ønsker å benytte seg av skytjenester og hjelper med å velge de rette løsningene på bakgrunn av deres behov. Vi har blant annet erfaring med integrering av ulike skytjenester, samt etablering av hybride plattformer hvor lokale løsninger (on-premise) integreres med skyen. Vi har kunder som benytter Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure Cloud Services, Google Cloud Plattform og Private Cloud.

Opplevde fordeler ved å benytte skytjenester er blant annet fleksibilitet og bedre ressursutnyttelse (tilgang til kapasitet). I tillegg reduseres behovet for egne investeringer, en får mulighet for raskere å gjennomføre endringer (time-to-market), samt utforske nye forretningsmuligheter ved bruk av andre forretningsmodeller.